Wettelijke bepalingen

Algemene voorwaarden van de website www.dieterenmobilitycompany.be

Deze website wordt gecreëerd en beheerd door D'Ieteren Mobility Company., 50 rue du Mail à B - 1050 Brussel. BTW: BE 0542.545.843 (hierna D'Ieteren Mobility Company. genoemd).

 

Intellectuele eigendomsrechten

De gebruiker erkent formeel dat de presentatie, de inhoud, de merken en logo's en alle informatie en gegevens op de site beschermd zijn door intellectuele en industriële eigendomsrechten en eigendom blijven van D'Ieteren Automotive S.A./N.V. en zijn informatieleveranciers en onderworpen zijn aan een disclaimer.

De presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, wijziging en elk gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze website en zijn inhoud zijn verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van D'Ieteren Automotive S.A./N.V. Het is ook verboden ze te gebruiken voor ongeoorloofde doeleinden. Het afdrukken van de webpagina's van D'Ieteren Mobility Company. is echter toegestaan voor privé-gebruik.

 

Algemeen

Door deze website te bezoeken en te gebruiken, aanvaardt u de voorwaarden van deze gebruiksvoorwaarden zonder beperking of voorbehoud.

Indien een bepaling van deze voorwaarden niet-afdwingbaar is of in strijd is met een dwingende wettelijke bepaling, zal deze niet-afdwingbaarheid de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet aantasten.

De huidige voorwaarden zijn van toepassing op deze website evenals op alle Internet en Extranet initiatieven van D'Ieteren Mobility Company.

D'Ieteren Mobility Company behoudt zich het recht voor om de huidige voorwaarden op elk moment aan te passen, op voorwaarde dat ze de gebruikers hiervan op de hoogte brengt op deze website of via e-mail.

 

Aansprakelijkheid - juistheid van informatie

D'Ieteren Mobility Company en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van virussen in welke vorm dan ook, bug(s), of een programma of toepassing die niet compatibel zou zijn met de door de gebruiker gebruikte infrastructuur, noch voor schade die de gebruiker lijdt ten gevolge van een defect, onderbreking of fout, evolutie, herstelling, controle, onderhoud, technisch probleem, onderbreking van het telefoonnetwerk of verwante netwerken of diensten, overbelasting, nalatigheid of fout van derden of van de gebruiker, alsook in geval van gebeurtenissen buiten de controle van D'Ieteren Mobility Company.

De gebruiker zal deze website niet gebruiken op een manier die schade zou berokkenen aan derden of aan het imago van D'Ieteren Mobility Company, door het invoegen van onjuiste of beledigende informatie.

Bepaalde modellen en onderdelen die op deze site zijn afgebeeld, kunnen enigszins afwijken van de werkelijke uitvoeringen. De afgebeelde kleuren kunnen u slechts een algemeen idee geven van de werkelijke kleuren en zijn afhankelijk van uw scherminstellingen. De informatie op deze site is gebaseerd op de meest recente gegevens die beschikbaar waren op het moment dat de site werd opgezet. D'Ieteren wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van eventuele fouten. D'Ieteren Mobility Company behoudt zich bovendien het recht voor om op elk moment prijswijzigingen door te voeren en de constructie en uitvoering van haar producten te wijzigen zonder de verplichting om de vooraf geleverde producten te wijzigen.

De informatie op deze website is louter indicatief en vormt geen contractueel aanbod dat ons en het dealernetwerk kan verbinden. Wijzigingen in prijzen en productieprogramma's kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangebracht. Neem contact op met uw dealer voor nauwkeurige informatie over prijzen, voertuigspecificaties, levertijden, algemene verkoopvoorwaarden en de reikwijdte van onze garanties.

De gebruiker erkent dat D'Ieteren Mobility Company het recht heeft om, op elk moment, de beschikbaarheid van deze website op te schorten voor onderhouds- en updateringsdoeleinden.

 

Hyperlinks

Het is mogelijk dat deze website of een verwante dienst een link bevat naar een andere website die interessant kan zijn voor de gebruiker. Deze link wordt echter enkel ter informatie gegeven en D'Ieteren Mobility Company geeft geen enkele garantie met betrekking tot om het even welke andere website waartoe de gebruiker via deze link toegang zou kunnen hebben.

Hun aanwezigheid betekent geenszins dat D'Ieteren Mobility Company de inhoud ervan onderschrijft of welke verantwoordelijkheid dan ook aanvaardt voor de inhoud of het gebruik van deze andere website.

De bovengenoemde omstandigheden kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

 

Informatie met betrekking tot persoonsgegevens en de verwerking ervan

Meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens en de verwerking ervan is te vinden op: www.dieteren.be/nl/privacypolicy.

Controleorgaan
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Directoraat-generaal KMO-beleid
WTC III
Boulevard Simon Bolivar 30

1000 Brussel
Tel: +32 (0)2/208.32.11